KONTAKT

Niniejsza strona internetowa powstała wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Dysponentem praw autorskich do fotografii zamieszczonych w Galerii jest p. Jan L. Skowera. Wszystkie fotografie na niniejszej witrynie zostały zamieszczone za zgodą właściciela praw autorskich. 


Dysponent praw autorskich do fotografii chętnie wyraża zgodę na ich swobodne wykorzystywanie we wszelkiego typu mediach, wyłącznie jednak w celach niekomercyjnych. Pobierając fotografie zamieszczone w Galerii, prosimy o każdorazowe podawanie nazwiska autora zdjęcia oraz źródła pochodzenia fotografii.


Osoby indywidualne oraz instytucje zainteresowane wypożyczeniem replik regaliów polskich w celu ich publicznej ekspozycji, winny zwracać się bezpośrednio do ich właściciela p. Jana Lecha Skowery pocztą elektroniczną, pisząc pod adres  [email protected]  lub dzwoniąc pod numer tel. komórkowego (+48) 600 981 265.


Wszelkie uwagi i komentarze dotyczące niniejszej strony prosimy kierować do jej  administratora Andrzeja R. Mączyńskiego MIC.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
CONTACT


This site has been created for information and education purposes only. Mr. Jan L. Skowera holds the rights to grant permission to use the photos from the Gallery. All the photos are displayed on this website with the permission of the copyright holder.


The photographs’ owner gladly gives his permission for their use in various media for non-commercial purposes exclusively. However, when using the photos from the Gallery, we request that you mention each time the author of the picture and the source.


Individuals and institutions interested in borrowing the replicas of the Polish regalia in order to display them for public viewing should request permission directly from the regalia’s owner – Mr. Jan Lech Skowera by email at [email protected] or by calling his cell phone: (+48) 600 981 265.


All inquires and commentaries regarding this site should be addressed to its administrator Andrzej R. Mączyński, MIC.