AKTUALNOŚCI

• Pierwsza prezentacja repliki tzw. Korony Chrobrego miała miejsce 10 listopada 2003 roku w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Publicznie szerszemu gronu osób pokazano ją rok później 3 maja 2004 roku w bazylice św. Małgorzaty oraz 11 września 2004 roku w nowosądeckim ratuszu.

• Od 30 lipca do 30 września 2005 roku kopia Korony Chrobrego wraz z berłem i jabłkiem była prezentowana w kaplicy na zamku w Starej Lubowli na Słowacji, gdzie też insygnia zostały poświęcone przez miejscowego księdza podczas Mszy św. 29 września 2005 roku.

• W dniach od 13 grudnia 2005 roku do 12 marca 2006 roku regalia eksponowano w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu na wystawie Potop szwedzki.

• Repliki polskich insygniów koronacyjnych można było również zobaczyć w dniach 8 czerwca – 30 września 2007 roku na zamku w Malborku na wystawie Imagines Potestatis.

• Od 8 kwietnia do 18 lipca 2010 roku kopie polskich regaliów można było oglądać w Pałacu Krzysztofory w Krakowie (oddział Muzeum Historycznego miasta Krakowa) na wystawie zatytułowanej: Przerwany Mecz. 1768 – 1815.

• Od 2 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku kopie polskich insygniów koronacyjnych będzie można zobaczyć w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (ul. Kostrzewskiego 1; www.mppp.pl) na wystawie autorstwa Stanisława Pasiciela zatytułowanej: Gniezno – Miasto Królów.

250. Rocznica Koronacji Ostatniego Króla Polski

Adam Orzechowski wraz z replikami polskich insygniów koronacyjnych

• W dniach od 24 lipca do 20 października 2016 roku regalia eksponowano w Muzeum Narodowym w Gdańsku (oddział Zielona Brama) na prestiżowej wystawiew Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Była to ekspozycja zorganizowana z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Repliki regaliów znalazły się wśród eksponatów, które wystawiane były w Polsce po raz pierwszy. W Gdańsku można było zobaczyć m.in. dokument Dagome iudex, polski przekład bulli papieskiej Piusa IX Ineffabilis o Niepokalanym Poczęciu NMP – jedyny egzemplarz na świecie, kapę i stułę papieża Urbana VIII, czy tiarę papieża Piusa IX. Niektóre z eksponatów wystawiono po raz pierwszy publicznie, pochodziły bowiem ze zbiorów Watykanu, w tym z Tajnego Archiwum Watykańskiego, kolekcji polskich diecezji i muzeów państwowych oraz zbiorów prywatnych. Do tych ostatnich należą także repliki polskich regaliów.

Repliki polskich

Repliki polskich insygniów koronacyjnych wystawione na widok publiczny w katedrze wrocławskiej, podczas obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski, 17 kwietnia 2016 roku

• Z dniem 1 czerwca 2022 roku nowym właścicielem repliki polskich regaliów został p. Jan Lech Skowera, jako Wielki Mistrz Rycerskiego Zakonu Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową zakonu: www.monarchia.info.pl

 

 

 

Wystawa Insygnia w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie

• Od 20 października do 15 listopada 2023 roku kopie polskich regaliów można było oglądać w Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie na wystawie zatytułowanej: Insygnia.