LITERATURA PRZEDMIOTU

  • Abeler,Jürgen, Kronen Herrschaftszeichen der Welt. Düsseldorf 1980
  • Estreicher, Karol, Zniszczenie polskich insygniów koronnych. Kraków: “Przegląd Współczesny” 1935
  • Estreicher, Karol, The Mystery of the Polish Crown Jewels. London: “Alliance Press Limited” 1945?
  • Lileyko, Jerzy, Regalia Polskie. Warszawa 1987
  • Miniewicz, Janusz, Tajemnica polskich koron. Czy jest szansa ich odnalezienia? Nowy Sącz 2006
  • Rożek,Michał, Tajemnice insygniów królewskich. Kraków 1985
  • Rożek,Michał, Polskie koronacje i korony. Kraków 1987
  • Znamierowski, Alfred, Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa 2003