Category: Uncategorized

DAWNY SKARBIEC KORONNY

Insygnia koronacyjne królów Polski od 1320 roku przechowywane były w skarbcu katedralnym na Wawelu. Za czasów Jagiellonów przeniesiono je jednak na zamek i umieszczono w specjalnie do tego celu przygotowanym Skarbcu Koronnym. W 1370 roku Ludwik Węgierski zadecydował… Read More

POLSKI CEREMONIAŁ KORONACYJNY

Uroczyste włożenie korony na głowę nowego króla, czyli koronacja, oznaczało w wielu krajach Europy średniowiecznej i nowożytnej objęcie przez monarchę prawowitej i pełnej władzy zwierzchniej nad krajem i jego mieszkańcami. Koronacja była obrzędem religijnym, który włączony w liturgię… Read More

ZARYS HISTORII REGALIÓW KRÓLESTWA POLSKIEGO

  Najdawniejsze polskie insygnia koronacyjne Pierwsze znane z przekazów źródłowych polskie insygnia władzy królewskiej (włócznię i koronę) otrzymał w roku 1000 na zjeździe gnieźnieńskim książę Bolesław I Chrobry od cesarza Ottona III. W Kronice Galla Anonima czytamy: