Category: Uncategorized

GALERIA

USTAW JAKO TAPETĘ   KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ ABY POWIĘKSZYĆ Fot. Kazimierz Fałowski: Fot. Piotr Droździk: Fot. Kazimierz Fałowski:              This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

KRADZIEŻ I ZNISZCZENIE…

Grabież polskich regaliów i ich dalsze losy Skarbiec Koronny (Thesaurus Regni) był dobrem narodowym, którego przez wiele lat pilnowano z największą czcią. Otwierano go oficjalnie niezwykle rzadko z okazji koronacji lub potrzeby przeprowadzenia iwentaryzacji.

ROCZNICA KORONACJI OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

25 listopada 2014 roku minęło 250 lat od dnia koronacji ostatniego polskiego monarchy – króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z największych krajów europejskich XVIII wieku. Obrzędu koronacji Stanisława Antoniego Poniatowskiego, podczas której przyjął imiona Stanisław August, dokonał prymas Polski Władysław Łubieński w… Read More

LITERATURA PRZEDMIOTU

Abeler,Jürgen, Kronen Herrschaftszeichen der Welt. Düsseldorf 1980 Estreicher, Karol, Zniszczenie polskich insygniów koronnych. Kraków: “Przegląd Współczesny” 1935 Estreicher, Karol, The Mystery of the Polish Crown Jewels. London: “Alliance Press Limited” 1945? Lileyko, Jerzy, Regalia Polskie. Warszawa 1987 Miniewicz, Janusz, Tajemnica polskich koron. Czy jest szansa ich… Read More

TO CO POZOSTAŁO

Zachowane insygnia koronacyjne królów polskich Miecz koronacyjny Szczerbiec (XII/XIII w.) Średniowieczny miecz ceremonialny, pierwotnie miecz sprawiedliwości (gladius iustitiae). Od koronacji Władysława I Łokietka w 1320 roku do 1764 roku miecz koronacyjny królów polskich. Przechowywany na Zamku Królewskim na… Read More

LINKI

• The Significance of the Crown (po angielsku) • Sovereigns, Kingdoms, & Royal Landmarks of Europe (po angielsku) • Zamek Królewski na Wawelu • Zamek Królewski w Warszawie

JAK POWSTAWAŁY REPLIKI

Zanim Adam Orzechowski zlecił grupie nowosądeckich złotników dzieło odtworzenia polskich insygniów koronacyjnych, podjął on żmudną kwerendę w archiwach, bibliotekach i muzeach na terenie całej Polski. Owocem jego poszukiwań było zgromadzenie odpowiedniego materiału źródłowego i porównawczego, który stał sie… Read More

KONTAKT

Niniejsza strona internetowa powstała wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych. Dysponentem praw autorskich do fotografii zamieszczonych w Galerii jest p. Jan L. Skowera. Wszystkie fotografie na niniejszej witrynie zostały zamieszczone za zgodą właściciela praw autorskich.  Dysponent praw autorskich do fotografii chętnie wyraża… Read More

IDEA ODTWORZENIA REGALIÓW

Odrodzona Polska w okresie międzywojennym była jedynym krajem w środkowej Europie, który nie posiadał własnych regaliów. Chlubiły się nimi Czechy, Węgry i inne państwa. Przez całe stulecia regalia służyły Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a w okresie niewoli le­genda koron… Read More

AKTUALNOŚCI

• Pierwsza prezentacja repliki tzw. Korony Chrobrego miała miejsce 10 listopada 2003 roku w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Publicznie szerszemu gronu osób pokazano ją rok później 3 maja 2004 roku w bazylice św. Małgorzaty oraz 11 września 2004 roku w nowosądeckim ratuszu. •… Read More