Category: Uncategorized

GALERIA – BACKUP

USTAW JAKO TAPETĘ   KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ ABY POWIĘKSZYĆ Fot. Kazimierz Fałowski: Fot. Piotr Droździk: Fot. Kazimierz Fałowski:              This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

GALERIA

USTAW JAKO TAPETĘ   KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ ABY POWIĘKSZYĆ Fot. Kazimierz Fałowski: Fot. Piotr Droździk: Fot. Kazimierz Fałowski:            Fot. Paweł Mazur, bankfoto.info:                    This work is licensed under a Creative… Read More

KRADZIEŻ I ZNISZCZENIE…

Grabież polskich regaliów i ich dalsze losy Skarbiec Koronny (Thesaurus Regni) był dobrem narodowym, którego przez wiele lat pilnowano z największą czcią. Otwierano go oficjalnie niezwykle rzadko z okazji koronacji lub potrzeby przeprowadzenia iwentaryzacji.

ROCZNICA KORONACJI OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

25 listopada 2014 roku minęło 250 lat od dnia koronacji ostatniego polskiego monarchy – króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jednego z największych krajów europejskich XVIII wieku. Obrzędu koronacji Stanisława Antoniego Poniatowskiego, podczas której przyjął imiona Stanisław August, dokonał prymas Polski Władysław Łubieński w… Read More

LITERATURA PRZEDMIOTU

Abeler,Jürgen, Kronen Herrschaftszeichen der Welt. Düsseldorf 1980 Estreicher, Karol, Zniszczenie polskich insygniów koronnych. Kraków: “Przegląd Współczesny” 1935 Estreicher, Karol, The Mystery of the Polish Crown Jewels. London: “Alliance Press Limited” 1945? Lileyko, Jerzy, Regalia Polskie. Warszawa 1987 Miniewicz, Janusz, Tajemnica polskich koron. Czy jest szansa ich… Read More

TO CO POZOSTAŁO – BACKUP

Zachowane insygnia koronacyjne królów polskich Miecz koronacyjny Szczerbiec (XII/XIII w.) Średniowieczny miecz ceremonialny, pierwotnie miecz sprawiedliwości (gladius iustitiae). Od koronacji Władysława I Łokietka w 1320 roku do 1764 roku miecz koronacyjny królów polskich. Przechowywany na Zamku Królewskim na… Read More

TO CO POZOSTAŁO

Zachowane insygnia koronacyjne królów polskich Miecz koronacyjny Szczerbiec (XII/XIII w.) Średniowieczny miecz ceremonialny, pierwotnie miecz sprawiedliwości (gladius iustitiae). Od koronacji Władysława I Łokietka w 1320 roku do 1764 roku miecz koronacyjny królów polskich. Przechowywany na Zamku Królewskim na… Read More

LINKI

• The Significance of the Crown (po angielsku) • Rycerski Zakon Korony Polskiej Świętego Kazimierza Królewicza • Zamek Królewski na Wawelu • Zamek Królewski w Warszawie

JAK POWSTAWAŁY REPLIKI

Zanim Adam Orzechowski zlecił grupie nowosądeckich złotników dzieło odtworzenia polskich insygniów koronacyjnych, podjął on żmudną kwerendę w archiwach, bibliotekach i muzeach na terenie całej Polski. Owocem jego poszukiwań było zgromadzenie odpowiedniego materiału źródłowego i porównawczego, który stał sie… Read More

JAK POWSTAWAŁY REPLIKI – BACKUP

Zanim Adam Orzechowski zlecił grupie nowosądeckich złotników dzieło odtworzenia polskich insygniów koronacyjnych, podjął on żmudną kwerendę w archiwach, bibliotekach i muzeach na terenie całej Polski. Owocem jego poszukiwań było zgromadzenie odpowiedniego materiału źródłowego i porównawczego, który stał sie… Read More