AKTUALNOŚCI

Pierwsza prezentacja repliki tzw. Korony Chrobrego miała miejsce 10 listopada 2003 roku w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Publicznie szerszemu gronu osób pokazano ją rok później 3 maja 2004 roku w bazylice św. Małgorzaty oraz 11 września 2004 roku w nowosądeckim ratuszu.

Od 30 lipca do 30 września 2005 roku kopia Korony Chrobrego wraz z berłem i jabłkiem była prezentowana w kaplicy na zamku w Starej Lubowli na Słowacji, gdzie też insygnia zostały poświęcone przez miejscowego księdza podczas Mszy św. 29 września 2005 roku.

W dniach od 13 grudnia 2005 roku do 12 marca 2006 roku regalia eksponowano w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu na wystawie Potop szwedzki.

Repliki polskich insygniów koronacyjnych można było również zobaczyć w dniach 8 czerwca – 30 września 2007 roku na zamku w Malborku na wystawie Imagines Potestatis.

Od 8 kwietnia do 18 lipca 2010 roku kopie polskich regaliów można było oglądać w Pałacu Krzysztofory w Krakowie (oddział Muzeum Historycznego miasta Krakowa) na wystawie zatytułowanej: Przerwany Mecz. 1768 – 1815.

Od 2 sierpnia do 31 grudnia 2012 roku kopie polskich insygniów koronacyjnych będzie można zobaczyć w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (ul. Kostrzewskiego 1; www.mppp.pl) na wystawie autorstwa Stanisława Pasiciela zatytułowanej: Gniezno – Miasto Królów.

250. Rocznica Koronacji Ostatniego Króla Polski