Historia Repliki Polskich Insygniów Koronacyjnych

Adam Orzechowski kierował zespołem złotników z Nowego Sącza, którzy w 2003 r. wykonali repliki polskich regaliów.

Z

anim Adam Orzechowski zlecił grupie nowosądeckich złotników dzieło odtworzenia polskich insygniów koronacyjnych, podjął on żmudną kwerendę w archiwach, bibliotekach i muzeach na terenie całej Polski. Owocem jego poszukiwań było zgromadzenie odpowiedniego materiału źródłowego i porównawczego, który stał się podstawą do precyzyjnej rekonstrukcji regaliów Królestwa Polskiego. ...»